digitalna stomatologija
dentalna radiologija
menadžment u stomatologiji
marketing u stomatologiji
usluge za ortodonte

Trideset godina u službi stomatologije

Spajanjem iskustva i novih tehnoloških dostignuća, a sa ambicijom i željom za stalnim napredkom, napravili smo softvere za stomatološke ordinacije, dentalne laboratorije, dental rendgen centre i razvili OrtoCloud server kroz koji navedeni programi komuniciraju i prave jedinstvenu celinu.

Budućnost stomatologije = digitalna stomatologija

OrtoCloud

OrtoCloud je server koji nam omogućava da arhiviramo i distribuiramo medicinska dokumenta i samim tim poboljšamo i ubrzamo komunikaciju izmedju stomatologa i laboratorije, laboratorije i rendgen centra i rendgen centra i stomatologa.

OrtoSoftware

Orto softveri za vodjenje stomatoloških ordinacija, laboratorija i rendgen centara su preko OrtoClouda povezani tako da mogu da komuniciraju jedni sa drugima i nesmetano razmenjuju informacije kao što su nalozi za laboratoriju, uputi za randgen snimanja, rendgen snimci, DICOM failovi , STL failovi dobijeni intraoralnim skeniranjem ili skeniranjem modela u laboratoriji…

OrtoDental

OrtoMedical

OrtoRadiology

OrtoLab